Izolirani objekti

Lahki objekti pa nam lahko nudijo tudi odlično izolativnost, kar pomeni, da aluminijasto konstrukcijo oblečemo v poliuretanske sendvič panele. Na fasadno stran se montira sendvič panele, za strešno kritino pa se uporablja termoizolacijsko ponjavo ali ravno tako sendvič panele.Termoizolacijska (izolirana) streha, ki nam nudi - k=1,3 W/m2K. Streha je izvedena s  termomembranami, ki so na spojih varjene. Na mestu spoja termomembran na konstrukcijo je AL vezni profil, ki je dodatno izoliran in prekrit z  membrano, da  je preprečeno  zamakanje na spojih. Termomembrane so  izdelane  iz  samougasljivega materiala (požarna varnost po DIN 4102 - B1).  Streha je lahko svetlobopropustna in v objektu je čez dan cca 300 do 600lx svetlobe.

 

10